نظرسنجی مهاجرت و پناهندگی

>>>نظرسنجی مهاجرت و پناهندگی

ثبات عقیده کانادایی ها در خصوص مهاجرت و پناهندگی

تنها تعداد اندکی از کانادایی ها مهاجرت و پناهندگی را مسئله مهم ملی می دانند. در نظرسنجی مهاجرت و پناهندگی، اکثریت کانادایی ها همچنان با دیدگاه ها مثبت به جنبه های کلیدی مهاجرت و پناهندگی نگاه می کنند و تعداد کمی از آنها مهاجرت و پناهندگی را به عنوان یک معضل ملی مهم در نظر می گیرند. یافته های یک موسسه تحقیقاتی و ارزیابی عقاید عمومی در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که دیدگاه کانادایی ها در مورد مهاجرت و پناهندگی، از زمان مطالعه قبلی آنها در اکتبر ۲۰۱۸، “به طور قابل ملاحظه ای پایدار” بوده است. این بررسی هر شش ماه یکبار با مصاحبه از نمونه ۲۰۰۰ نفر کانادایی در مورد دیدگاه های آنها در مورد مهاجرت و پناهندگی انجام می شود. طبق بررسی های این تحقیقات “همانطور که در دو دهه گذشته بیشتر مشاهده شده، نظرات مثبت در مورد چنین مسائلی بر نظرات منفی در رابطه با کلیت مهاجرت، تاثیر مثبت آن بر اقتصاد، تاثیر کم آن بر میزان جرم و تاثیر آن بر کشور کل غالب بوده است “.

این نظرسنجی مسائلی مانند اقتصاد، تغییرات محیط زیست، آب و هوا و رهبری ضعیف دولت را مسائل مهم تری برای نگرانی کانادایی ها عنوان کرده است. “در مقایسه با سایر مسائل، مهاجرت و پناهجویان در پایین لیست قرار دارد و تنها سه درصد از کانادایی ها آنها را از مهم ترین مسائل امروز کشور میدانند.

حزب حاکم لیبرال کانادا با انتقاد شدید از مخالفان سیاسی خود و به خصوص حزب محافظه کار کانادا به دلیل برخورد با این وضعیت مواجه شده و بسیاری از ناظران احساس می کند که این موضوع در انتخابات فدرال در پاییز امسال می تواند تاثیرگذار باشد. با این حال، این نظرسنجی نشان داد که تنها سه درصد از طرفداران حزب محافظه کار کانادا مهاجران و پناهندگان را مهمترین مساله اخیر در کشور می دانند. این نتایج در مقایسه با نظرسنجی جدید Gallup در مورد افکار عمومی در ایالات متحده که مهاجرت را به عنوان مسئله مهم در نظر گرفته، در تضاد است.

 

مهاجرت بیش از حد؟ ۵۹٪ می گویند نه

در مواردی خاص، افکار عمومی در مورد مهاجرت حتی از جایی که در اکتبر ۲۰۱۸ بود، کمی بهبود یافته است. زمانی که از پاسخ دهندگان خواسته شد که نظر خود را در رابطه با اینکه “در مجموع، در کانادا مهاجرت بیش از حد وجود دارد” بگویند، ۵۹ درصد با این بیانیه مخالف بودند، که در اکتبر سال گذشته این مقدار ۵۸ درصد بوده است. فقط کمی بیش از یک سوم کانادایی ها با آن موافقت کردند.

کانادایی هایی که در چهار استان، درایالات آتلانتیک کانادا و استان بریتیش کلمبیا زندگی می کنند، مثبت ترین دیدگاه را به مهاجرت دارند و ۶۴ درصد از پاسخ دهندگان در هر دو منطقه مخالف این ایده هستند که مهاجرت به کانادا بسیار زیاد است. نگرش در مورد تاثیر اقتصادی مهاجرت نیز کمی بهبود یافته و از ۷۶ درصد در ماه اکتبر گذشته به ۷۷ درصد در سال جاری رسیده.

این مؤسسه گزارش داد که مقبولیت مهاجرت برای کانادایی ها بر این اساس است که مهاجرت برای اقتصاد کشور مناسب است و این دیدگاه در شش ماه گذشته ثابت مانده. این دیدگاه در انتاریو در صدر بود، جایی که تقریبا ۸۰ درصد از پاسخ دهندگان با این بیانیه موافق بودند “به طور کلی، مهاجرت تأثیر مثبتی بر اقتصاد کانادا دارد. “استانی که در آن نگرش به این بیانیه از بقیه ضعیفتر بود، آلبرتا است که در آنجا هم ۷۰ درصد از پاسخ دهندگان موافقت کردند که مهاجرت در کشور تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

 

سن، تحصیلات و درآمد بر نگرش ها تاثیر می گذارد

نگرش ها با توجه به سن، تحصیلات و درآمد متفاوت بود، کانادایی های که جوانتر و تحصیل کرده در مقاطع دانشگاهی هستند و کسانی که درآمد خود را “مناسب” یا بهتر می دانند، دیدگاه بهتری نسبت به مهاجران دارند. افرادی که بیش از ۶۰ سال سن دارند، کسانی که موفق به تکمیل دوره دبیرستان و دریافت دیپلم نشده اند و کانادایی هایی که از لحاظ مالی مشکل دارند، بیشتر احتمال دارد دیدگاه های منفی نسبت به مهاجران داشته باشند. تفاوت بین طرفداران احزاب مختلف دولت فدرال کانادا نیز روشن بود.

زمانی که صحبت از مزایای اقتصادی مهاجرت باشد، سه چهارم طرفداران حزب لیبرال و حزب سبز مخالفند که سطح مهاجرت بیش از حد بالا است و این رقم به ترتیب به میزان ۸۹ و ۸۴ درصد رسیده است. در میان حامیان حزب دموکرات جدید، ۸۶ درصد موافقت کردند که مهاجرت تأثیر مثبت اقتصادی داشته است. فقط کمتر از نصف (۴۹ درصد) طرفداران حزب محافظه کار کانادا می گویند که سطح مهاجرت بیش از حد بالا است، اما از اکتبر ۲۰۱۸ سه امتیاز کاهش یافته است. با این حال، دو سوم طرفداران محافظه کار موافقت این هستند که مهاجرت به اقتصاد کانادا کمک می کند.

 

یکپارچگی کشور، یک دغدغه است

این نظرسنجی نشان می دهد زمانی که پرسیده می شود آیا مهاجران ارزش های کانادایی را پس از ورودشان می پذیرند یا خیر، عقاید مثبت و منفی تقریبا برابر است. فقط بیش از نیمی از کانادایی ها (۵۱ درصد) معتقدند مهاجران به طور کامل با فرهنگ این کشور ادغام نمی شوند، در مقایسه با ۴۲ درصد که مخالف این مسئله بودند.

درصد پاسخ دهندگانی که احساس کردند مهاجران فرهنگ کانادا را نمی پذیرند، با ۱۰ امتیاز کاهش در مناطق آتلانتیک، به ۴۱ درصد رسیده و همچنین به امتیاز ۴۶ درصد در مانیتوبا و ساسکاچوان کاهش یافته است. استانهایی که بیشترین نگرانی را دارند، کبک (۵۶ درصد) و آلبرتا (۵۵ درصد) بودند.

با این حال، بیش از نیمی از کانادایی ها (۵۳ درصد) موافق هستند که مهاجران تمایل بیشتری نسبت به افرادی که در کانادا به دنیا آمدند برای بهتر کار کردن دارند و میزان ۳۲ درصد که با این دیدگاه مخالف هستند، از اکتبر ۲۰۱۸ هفت امتیاز کاهش یافته است.

در مورد تاثیر کلی مهاجرت، مؤسسه Environics اعلام کرده کانادایی ها نسبت به دیدگاه مثبت در رابطه با مهاجران متمایلند، با وجود ۴۵ درصد که می گویند مهاجران کانادا را به مکانی بهتر تبدیل کرده اند و تنها ۱۵ درصد که عقیده دارند کانادا به مکان بدتری تبدیل می شود. یک سوم کانادایی ها معتقدند که مهاجرت “هیچ گونه اختلاف واقعی را ایجاد نکرده است” و هفت درصد نظری نداشتند.

با این حال، کانادایی ها در مورد این که چقدر کشورشان از مهاجران استقبال می کند، هم نظر هستند. موسسه Environics دریافت که هشت نفر از ۱۰ نفر از کانادایی ها می گویند که مهاجران توسط مراکز دولتی و مردم محلی از استقبال مناسب و خوشایندی برخوردار هستند. این نظرسنجی نشان داد که این دیدگاه به طور برابر در سراسر کشور با کمی اختلاف جزئی، یکسان است.

 

پناهندگان

نظرات کانادایی ها در مورد پناهندگان در شش ماه گذشته بهبود یافته است و تنها ۳۷ درصد در حال حاضر با جمله “اکثر مردمی که ادعا می کنند که پناهنده هستند، پناهنده واقعی نیستند.” موافقند. تقریبا هشت نفر از هر ۱۰ تن از پاسخ دهندگان گفته اند که پناهندگان توسط مردم محلی کاملا یا تا حدودی پذیرفته می شوند.

 

زندگی در کشور مهاجرپذیر کانادا رویایی است که می تواند محقق شود. آخرین اخبار و مقالات را در وبسایت و کانال اینستاگرام ما مشاهده کنید. راه های تماس با ما و فرم ارزیابی رایگان را در وبسایت شیراز مهاجر بیابید.

 

 

۱۳۹۸/۲/۱۸ ۸:۳۰:۱۱ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ |دسته‌بندی: مقالات کانادا|برچسب‌ها: , , |

نظر بگذارید