اسپانسرشیپ فرزند   The Dependent Child Sponsorship Program

برنامه های اسپانسرشیپ کانادا برای پیوستن خانواده ها در کانادا ایجاد شده است تا افراد خانواده با داشتن شرایط بتوانند به راحتی همدیگر را در کانادا ببینند. در برنامه اسپانسرشیپ فرزند، فرد مقیم کانادا PR، یا شهروند کانادا Citizen می توانند فرزند وابسته خود را به کانادا بیاورند.
هدف دولت کانادا بررسی پرونده های اسپانسرشیپ در سریعترین زمان ممکن است، لذا اولویت اصلی در ویزا آفیس های کانادا بررسی پرونده افراد در گروه Sponsorship می باشد.
افرادی که با ویزای کار یا مقیم دائم کانادا هستند می توانند وابستگان خود شامل تمام فرزندان را به کانادا بیاوردند. البته این مورد در هنگام پرونده مهاجرتی کمی متفاوت خواهد بود.
اما افرادی که مقیم یا شهروند کانادا هستند و فرزندی خارج از کانادا دارند دولت کانادا برنامه را ترتیب داده است که والدین بتوانند به راحتی فرزندان خود را ببینند.
ابتدا باید تعریف فرزند وابسته را بدانیم؛
سپس برای واجد شرایط شدن، شهروند یا مقیم کانادا (اسپانسر) و فرزند آنان که خارج از کانادا است (اسپانسرشونده) باید توسط اداره مهاجرت کانادا تایید شوند تا ویزا را دریافت کنند.

شرایط لازم برای اسپانسر Sponsor

–           بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد.
–           مقیم دائم یا شهروند و سیتی زن کانادا باشد.
–           زندانی، ورشکسته، تبعید یا هر گونه سلب تابعیتی نباشد.
–           قبلا شرایط اسپانسرشیپ را کامل اجرا نموده است.
–           تعهدات خود را نسبت به خانواده مانند نفقه، کمک هزینه کودک را پرداخت کرده است.
–           از دولت کانادا تقاضای کمک نکرده است ( به هردلیل بجز معلولیت)

شرایط لازم برای اسپانسر شونده Sponsored Person

باید واجد شرایط یکی از موارد زیر باشد:
–           کمتر از ۱۹ سال سن دارد و متاهل نیست.
–           تا قبل از سن ۱۹ سالگی تماما مشغول به تحصیل (تمام وقت full time ) و از نظر مالی وابسته به پدر و مادر خویش بوده است، یا
–           بیش از ۱۹ سال سن دارد و قبل از ۱۹ سالگی ازدواج کرده و
–           تماما مشغول به تحصیل بوده است
–           از نظر مالی وابسته به پدر و مادر بوده است.
–           یا به علت مشکلات جسمی / روحی نمی تواند هزینه های زندگی خود را تامین کند.

مدارک اثبات رابطه فامیلی:

–           مدارک اثبات رابطه خونی فرزند با پدر و مادر (Biological Documents)
–           مدارک فرزند خواندگی (Adopted)
برای اسپانسر شدن شما باید قراردادی را با دولت کانادا(افراد مقیم کبک، قرارداد دومی با دولت کبک) امضاء کنید که کلیه هزینه های فرد اسپانسرشونده را تا ۱۰ سال یا تا پایان سن ۲۵ سالگی او (هرکدام که زودتر فرا رسد) پرداخت خواهید کرد.
توجه داشته باشید که اگر شما قبلا اسپانسر فامیل خود در گذشته شده اید و آن فرد از دولت کانادا تقاضای کمک های مالی نموده است، شما نمی توانید واجد شرایط اسپانسر فرد جدیدی گردید.

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۵:۵۳:۱۰ ۱ بهمن ۱۳۹۶ |دسته‌بندی: روش‌های مهاجرت, کانادا|

نظر بگذارید