اسپانسرشیپ پدر و مادر     Parent and Grandparent Sponsorship

افراد مقیم PR کانادا یا سیتی زن کانادا میتوانند برای پدر و مادر خویش از دو روش اسپانسرشیپ والدین و سوپر ویزا اقامت کانادا را کسب نمایند. این فرد که در حال حاضر در کانادا است و زمینه مهاجرت والدین خود به کانادا را فراهم کرده است اسپانسر Sponsor نامیده می شود.
همه ساله در بخش اسپانسرشیپ پدر و مادر برای اخذ اقامت دائم کانادا تعدادی پرونده پذیرفته می شود ، که در سال ۲۰۱۷ برابر ۱۰۰۰۰ پرونده بود.
افرادی که در این روش به کانادا می آیند مقیم دائم محسوب می شوند و بعد از مدت قانونی می توانند تقاضای سیتی زن شیپی بدهند. برای اقدام از این روش فرد مقیم کانادا باید دارای شرایط زیر باشد:
۱) مقیم دائم کانادا Permanent Resident یا شهروند کانادا Citizen باشد.
۲) بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد.
۳) درآمد او در کانادا در سه سال گذشته کمتر از میزان مشخص شده نباشد (رجوع کنید به جداول زیر) البته درآمد همسر نیز می تواند برای جبران کمبود درآمد کلی خانواده محاسبه شود.

۴) اسپانسرکننده باید نامه ای (Undertaking) مبنی بر تامین کلیه هزینه های والدین خود در ۲۰ سال آینده را امضاء نمایند.
۵) در مورد اسپانسرهای قبلی خود الزاماتی را به دولت کانادا نداشته باشد.
مبنای درآمد براساس محاسبه اداره درآمد کانادا و notice of assessment می باشد. چنانچه اسپانسر شونده از دولت کانادا درخواست حمایت مالی کند، دراین صورت فرد اسپانسر باید تمام هزینه ها را تقبل کند. اگر همسر فرد بخواهد برای جبران کمبود درآمد خانواده اقدام کند ابتدا باید برگه Co-signer را امضا کند.

حداقل میزان درآمد برای اسپانسرشیپ خانواده

برای اسپانسر نمودن یکی از اعضا خانواده، شما (فرد مقیم کانادا یا همسرتان یا هردو نفر) باید بیش از حداقل میزان مشخص شده درآمد داشته باشید. این میزان وابسته به تعداد نفرات خانواده شما و تعداد نفراتی که می خواهید اسپانسر نمایید دارد. همچنین در مورد هر استان کانادا متفاوت است.
برای اسپانسر نمودن باید شما این مقدار درآمد را در ۳ سال گذشته داشته باشید. این بدان دلیل است که اسپانسر بتواند بعد از ورود پدر و مادر خود به کانادا، بتواند هزینه های آنها و خانواده خود را تامین نماید.
در جدول زیر حداقل میزان درآمد به علاوه ۳۰% برای تمام استانهای کانادا بجز کبک مشخص شده است:

 

حداقل درآمد ۲۰۱۰

حداقل درآمد ۲۰۱۱

حداقل درآمد ۲۰۱۲

حداقل درآمد ۲۰۱۳

حداقل درآمد ۲۰۱۴

تعداد افراد خانواده اسپانسر به علاوه پدر و مادر

۳۵۸۸۱ $

۳۵۹۷۶ $

۳۶۶۳۷ $

۳۷۷۰۵ $

۳۸۲۷۲ $

۲ نفر

۴۴۱۱۳ $

۴۴۲۲۹ $

۴۵۰۴۰ $

۴۶۳۵۴ $

۴۷۰۵۱ $

۳ نفر

۵۳۵۵۷ $

۵۳۶۹۹ $

۵۴۶۸۵ $

۵۶۲۸۰ $

۵۷۱۲۵ $

۴ نفر

۶۰۷۴۵ $

۶۰۹۰۵ $

۶۲۰۲۳ $

۶۳۸۳۳ $

۶۴۷۹۱ $

۵ نفر

۶۸۵۰۹ $

۶۸۶۸۹ $

۶۹۹۵۰ $

۷۱۹۹۱ $

۷۳۰۷۲ $

۶ نفر

۷۶۲۷۵ $

۷۶۴۷۵ $

۷۷۸۷۹ $

۸۰۱۵۳ $

۸۱۳۵۵ $

۷ نفر

۷۷۶۶ $

۷۷۸۶ $

۷۹۲۹ $

۸۱۴۸ $

۸۲۷۱ $

هر فرد اضافه

 

در جدول زیر حداقل میزان درآمد برای اسپانسر خانواده برای افراد مقیم کبک مشخص شده است:

حداقل درآمد تعداد افراد خانواده اسپانسر به علاوه پدر و مادر
۲۲۱۴۷ $ ۱ نفر
۲۹۸۹۷ $ ۲ نفر
۳۶۹۱۲ $ ۳ نفر
۴۲۴۵۲ $ ۴ نفر
۴۷۲۴۷ $ ۵ نفر
۴۷۹۵ $ هر فرد اضافه بیشتر از ۵ نفر در خانواده

 

البته نکته مهم این است که این برنامه بسیار زمان بر است، در حال حاضر این برنامه دردو مرحله صورت میگیرد: در مرحله اول وضعیت مالی اسپانسر در کمتر از دو ماه در اداره Mississauga بررسی می شود ولی در مرحله بعد ویزا به آفیس آنکارا مربوط می شود.

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۵:۴۸:۴۹ ۳۰ دی ۱۳۹۶ |دسته‌بندی: روش‌های مهاجرت, کانادا|

نظر بگذارید