مهاجرت به کانادا از روش اکسپرس انتری

از ابتدای سال ۲۰۱۵ برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا،  روش اکسپرس انتری راه اندازی شده است. اکسپرس اینتری سیستم مهاجرت به کانادا را کاملا تغییر داد و پس از راه اندازی سیستم اکسپرس اینتری برای مهاجرت به کانادا، بسیار از متقاضیان که قبلا از روش معمول مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص فدرال اقدام میکردند پشت درهای بسته ماندند. در حال حاضر اداره مهاجرت کانادا هر ماه حداقل امتیاز فرد انتخاب شده جهت اخذ اقامت دائم کانادا را اعلام می کند.

از طریق سیستم اکسپرس،  مهاجرین متقاضی مهاجرت به کانادا برای روش های مهاجرتی زیر انتخاب میشوند:

Federal Skilled Worker Program
Federal Skilled Trade Program
Canadian Experience Class
Provincial Nominee Program  اکسپرس اینتری در مهاجرت استانی کانادا

موارد امتیاز آور در سیستم اکسپرس اینتری:

فاکتورهای انسانی و مهارتی
فاکتورهای مرتبط با فرد همراه متقاضی اصلی
فاکتورهای مرتبط با استان یا نامه پیشنهاد شغلی
اقدام از این روش دو مرحله دارد:

مرحله اول: تکمیل فرم مربوط به این برنامه

متقاضیان با تکمیل فرم های مربوطه علاقه مندی خود را برای اخذ اقامت دائم کانادا بیان میکنند. در حقیقت در این مرحله متقاضی expression of interest را به صورت آنلاین به اداره مهاجرت ارایه می کند. در این مرحله بر اساس سن و مدرک تحصیلی و سابقه کاری و مهارت زبانی متقاضیانی که واجد شرایط یکی از برنامه های مهاجرت اقتصادی باشند وارد یک pool شده و بر اساس امتیاز بندی جدید Comprehensive Ranking System امتیاز شماری می شوند. اگر متقاضی دارای پیشنهاد کاری معتبر از شرکت کانادایی و نباشد و هیچ کدام از استان ها هم متقاضی را انتخاب نکرده باشند متقاضی باید در بانک کاری کانادا Job Bank ثبت نام کند.

در این مرحله وارد کردن اطلاعات بسیار حساس بوده زیرا اطلاعات وارد شده مسئولیت آور بوده و ممکن است عدم وارد کردن صحیح اطلاعات گاها منجر شود که متقاضی تا سالها امکان اقدام برای مهاجرت به کانادا را نداشته باشد.

مرحله دوم: دعوت از متقاضی برای اقدام اخذ اقامت دائم کانادا

دولت کانادا و همچنین دولت استان های کانادا و کارفرما ها قادر به انتخاب مهاجرین از pool ذکر شده هستند. متقاضیانی که امتیاز بالایی دارند و هم چنین متقاضیانی که دارای پیشنهاد شغلی و یا انتخاب استانی می باشند برای اقدام در خصوص اقامت دائم کانادا از طریق یکی از روش های ذکر شده دعوت خواهند شد و متقاضی می بایست در ۶۰ روز درخواست آنلاین خود را برای اقامت دائم ثبت نماید. از این تاریخ اداره مهاجرت ظرف مدت ۶ ماه به درخواست پاسخ خواهد داد.

ولی در صورتیکه متقاضی پس از ۱۲ ماه دعوت به اقدام نشود باید بار دیگر اطلاعات خود را در سیستم یا همان pool وارد کند.

موارد امتیاز آور در سیستم اکسپرس انتری شامل عوامل زیر هستند:

فاکتورهای انسانی و مهارتی

فاکتورهای مرتبط با فرد همراه متقاضی اصلی

فاکتور های مرتبط با استان یا نامه پیشنهاد شغلی

در کل ۱۲۰۰ امتیاز برای این سیستم در نظر گرفته شده است.

برای متقاضیان بدون همراه امتیازات به شکل زیر می باشد:

•  ۵۰۰  امتیاز core human capital factors

•  ۱۰۰ امتیاز transferability factors

•  ۶۰۰ امتیاز either a provincial nomination of a qualifying offer of arranged employment.

برای متقاضیان با همراه امتیازات به شکل زیر می باشد:

۴۶۰ امتیاز برای فاکتورهای سرمایه انسانی مربوط به متقاضی اصلی     core human capital factors

۴۰  امتیاز برای فاکتورهای سرمایه انسانی مربوط به متقاضی همراه       core human capital factors

۱۰۰ امتیاز مربوط به فاکتورهای انتقال       transferability factors

۶۰۰ امتیاز مربوط به یا انتخاب استان یا پیشنهاد شغلی     either a provincial nomination of a qualifying offer of arranged employment.

تغییرات از ۶ ژوئن ۲۰۱۷

در صورتی که خواهر و بردار داوطلب شهروند کانادا یا ساکن دائمی آنجا باشند و حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند، به داوطلب ۱۵ اضافی تعلق می گیرد. این ۱۵ امتیاز سقف امتیازی است که به داشتن خواهر یا برادری در کانادا تعلق می گیرد یعنی این امتیاز کلا ۱۵ امتیاز می باشد و به هر خواهر یا بردار به طور مجزا ۱۵ امتیاز مجزا تخصیص داده نمی شود.

ضمنا، از ۶ ژوئن داوطلبینی که در زبان فرانسه توانایی دارند، حتی می توانند امتیاز بیشتری دریافت نمایند. در مجموع، ۱۵ امتیازاضافی به داوطلبینی که دارای مهارت متوسط یا بالاتر در زبان فرانسه (بر اساس معیار سنجش سطح زبان کانادا، CLB7)،  و مهارت انگلیسی CLB4 یا پایینتر هستند تعلق می گیرد. داوطلبینی که مهارت متوسط یا بالاتری در زبان فرانسه دارند و مهارت زبان انگلیسی شان نیز CLB5 یا بالاتر است, ممکن است حتی تا ۳۰ امتیاز نیز دریافت نمایند.

سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری

فاکتورهای مربوط به سرمایه انسانی

Core Human Capital factors

 

سن

سن

متقاضی اصلی دارای همراه

حداکثر امتیاز: ۱۰۰

متقاضی اصلی بدون همراه

حداکثر امتیاز: ۱۱۰

کمتر از

۱۸

۰ points

۰ points

۱۸

۹۰

۹۹

۱۹

۹۵

۱۰۵

۲۰-۲۹

۱۰۰

۱۱۰

۳۰

۹۵

۱۰۵

۳۱

۹۰

۹۹

۳۲

۸۵

۹۴

۳۳

۸۰

۸۸

۳۴

۷۵

۸۳

۳۵

۷۰

۷۷

۳۶

۶۵

۷۲

۳۷

۶۰

۶۶

۳۸

۵۵

۶۱

۳۹

۵۰

۵۵

۴۰

۴۵

۵۰

۴۱

۳۵

۳۹

۴۲

۲۵

۲۸

۴۳

۱۵

۱۷

۴۴

۵

۶

۴۵

و بیشتر

۰

۰

 

تحصیلات

سطح تحصیلات متقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر ۱۴۰ امتیاز برای فرد اصلی و ۱۰ امتیاز برای همسر متقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر ۱۵۰ امتیاز
کمتر از دیپلم ۰ ۰
دیپلم دبیرستان ۲۸ نفر اصلی – ۲ همسر ۳۰
دوره یک ساله پس از دیپلم ۸۴ نفر اصلی – ۶ همسر ۹۰
دوره دو ساله پس از دیپلم ۹۱ نفر اصلی – ۷ همسر ۹۸
دوره سه و یا بیشتر پس از دیپلم ۱۱۲ نفر اصلی – ۸ همسر ۱۲۰
دو یا بیشتر از دو مدرک تحصیلی پس از دیپلم که حداقل یکی از آنها پس از اتمام یک دوره حداقل سه ساله باشد. ۱۱۹ نفر اصلی – ۹ همسر ۱۲۸
فوق لیسانس و یا دوره تخصصی کارورزی ۱۲۶ نفر اصلی – ۱۰ همسر ۱۳۵
دکترا ۱۴۰ نفر اصلی – ۱۰ همسر ۱۵۰

 

مهارت زبان خارجی اول (انگلیسی یا فرانسوی)

سطح CLB متقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر ۱۲۸ امتیاز برای متقاضی اصلی و ۲۰ امتیاز برای همسر متقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر ۱۳۶ امتیاز
حداکثر امتیاز به ازاء هر مهارت زبان

Lis

۳۲ امتیاز برای متقاضی اصلی و ۵ امتیاز برای همسر ۳۴ امتیاز
سطح ۳ و کمتر ۰ ۰
سطح ۴ ۶ متقاضی اصلی – ۰ همسر ۶
سطح ۵ ۶ متقاضی اصلی – ۱ همسر ۶
سطح ۶ ۸ متقاضی اصلی – ۱ همسر ۹
سطح ۷ ۱۶ متقاضی اصلی – ۳ همسر ۱۷
سطح ۸ ۲۲ متقاضی اصلی – ۳ همسر ۲۳
سطح ۹ ۲۹ متقاضی اصلی – ۵ همسر ۳۱
سطح ۱۰ و بالاتر ۳۲ متقاضی اصلی – ۵ همسر ۳۴

 

مهارت زبان خارجی دوم (انگلیسی یا فرانسوی)

سطح CLB

متقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر ۲۲ امتیاز

متقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر ۲۴ امتیاز

حداکثر امتیاز به ازاء هر مهارت زبان

۶

۶

سطح ۳ و کمتر

۰

۰

سطح ۴

۱

۱

سطح ۵

۳

۳

سطح ۶

۶

۶

 

تجربه کاری در کانادا

تعداد سال متقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر۷۰ امتیاز برای متقاضی اصلی و ۱۰ امتیاز برای همسر متقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر۸۰ امتیاز
کمتر از یک سال ۰ ۰
۱ سال ۳۵ متقاضی اصلی – ۵ همسر ۴۰
۲ سال ۴۶ متقاضی اصلی – ۷ همسر ۵۳
۳ سال ۵۶ متقاضی اصلی – ۸ همسر ۶۴
۴ سال ۶۳ متقاضی اصلی – ۹ همسر ۷۲
۵ سال و بیشتر ۷۰ متقاضی اصلی – ۱۰ همسر ۸۰

 

فاکتورهای انتقال transferability factors

حداکثر ۱۰۰ امتیاز در این زمینه در نظر گرفته شده است. ۵ ترکیب در این امتیاز بندی وجود دارد که برای هر ترکیب ۵۰ امتیاز در نظر گرفته شده است. حتی اگر بیشتر از ۱۰۰ امتیاز در این ترکیب ها بدست آورید باز هم بیشترین امتیازی که داده خواهد شد ۱۰۰ امتیاز خواهد بود. در این زمینه برای همسر متقاضی هیچ امتیازی در نظر گرفته نشده است.

ترکیب تحصیلات و سطح زبان
CLB: Canadian Language Benchmark

CLB ۷ و بالاتر در تمام مهارت های زبان CLB ۹ و بالاتر در تمام مهارت های زبان
کمتر از دیپلم ۰ ۰
دوره پس از دیپلم یک ساله یا بیشتر ۱۳ ۲۵
دو و یا بیشتر دوره پس از دیپلم ۲۵ ۵۰

 

ترکیب تحصیلات و تجربه کاری کانادایی

۱ سال تجربه کانادایی ۲ سال تجربه کانادایی و بیشتر
کمتر از دیپلم ۰ ۰
دوره پس از دیپلم یک ساله یا بیشتر ۱۳ ۲۵
دو و یا بیشتر دوره پس از دیپلم ۲۵ ۵۰

 

ترکیب سطح زبان و تجربه غیر کانادایی

CLB ۷ و بالاتر در تمام مهارت های زبان CLB ۹ و بالاتر در تمام مهارت های زبان
فاقد تجربه کاری غیر کانادایی ۰ ۰
۱ یا ۲ سال تجربه کاری غیر کانادایی ۱۳ ۲۵
بیش از ۳ سال تجربه کاری غیر کانادایی ۲۵ ۵۰

 

ترکیب تجربه کانادایی و تجربه غیر کانادایی

۱ سال تجربه کانادایی ۲ سال تجربه کانادایی و بیشتر
فاقد تجربه کاری غیر کانادایی ۰ ۰
۱ یا ۲ سال تجربه کاری غیر کانادایی ۱۳ ۲۵
بیش از ۳ سال  تجربه کاری غیر کانادایی ۲۵ ۵۰

 

ترکیب مدرک توانایی در یک مهارت و دانش زبان

Certificate of Qualification in a Trade and Language Ability

CLB: Canadian Language Benchmark

CLB ۵ و بالاتر در تمام مهارت های زبان CLB ۷ و بالاتر در تمام مهارت های زبان
مدرک توانایی در یک مهارت و دانش زبان ۲۵ ۵۰

 

فاکتور امتیازات تکمیلی

Comprehensive Ranking System: Additional Points

متقاضیان حداکثر تا ۶۰۰ امتیاز را از مدرک انتخاب شدن در یکی از استان ها یا از یک پیشنهاد شغلی بدست می آورند. (امکان اخذ امتیاز از هر دو به صورت همزمان وجود ندارد)

امتیاز تکمیلی

تمامی متقاضیان

مدرک انتخاب شدن از یکی از استان ها به غیر از استان کبک

۶۰۰

پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای کانادایی

۵۰ تا ۲۰۰

مدارک مورد نیاز جهت اقدام اولیه

در این مرحله ما فقط نیاز به اطلاعات شما داریم. بنابراین اگر مدارک شما آماده نیست جای نگرانی وجود ندارد.
با توجه به اینکه باید در این مرحله تمام اطلاعات کاملا صحیح وارد شود موسسه نیاز به اسکن مدارک شما خواهد داشت تا از صحت مدارک اطمینان کسب کند. دقت کنید اگر اطلاعات ثبت شده و اطلاعاتی که در آینده ارایه خواهد شد تناقضی داشته باشد امکان محرومیت از اقدام برای مهاجرت وجود دارد.

اطلاعات شناسایی
اطلاعات آدرس و محل زندگی
اطلاعات تحصیلی
اطلاعات شغلی

مدارک مورد نیاز جهت ادامه کار در خصوص مکاتبات با کارفرماهای کانادایی

کلیه مدارک شغلی متقاضی
کلیه مدارکی که نشانگر توانایی های شغلی متقاضی باشد (شامل مدارک، دوره های گذرانده شده و …

مدارک مورد نیاز در خصوص اقدام برای ویزای اقامت دائم
مدارک خانوادگی (مشترک بین متقاضی اصلی – همسر و فرزندان)

۱. تمامی پاسپورت هایی که در ده سال گذشته داشته اید. (ترجمه + مهر دادگستری + مهر وزارت خارجه)
۲. شناسنامه (ترجمه + مهر دادگستری + مهر وزارت خارجه)
۳. کارت سربازی (ترجمه + مهر دادگستری + مهر وزارت خارجه) (برای افراد ذکور بالای ۱۸ سال)
۴. سند ازدواج/طلاق (ترجمه + مهر دادگستری + مهر وزارت خارجه)
۵. عکس ۶ قطعه (۵/۴*۵/۳) (از چانه تا بالای مو بایستی بین ۳ تا سانت باشد.) لطفاً پشت عکس ها رو امضا فرموده و تاریخ گرفتن عکس را به میلادی بنویسید. عکس باید در ۶ ماه گذشته گرفته شده باشد.
۶. کد پستی، آدرس و تلفن محل های زندگی در ۱۰ سال گذشته
۷. در صورت داشتن فامیل درجه یک در کانادا مدارک مرتبط از مشاور سوال شود.

ارزیابی مدارک تحصیلی در سازمان مورد نظر در کانادا (فقط متقاضی اصلی)
مدارک تحصیلی (مشترک بین متقاضی اصلی – همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال)

• مدارک دانشگاهی و ریز نمرات آنها (ترجمه + مهر دادگستری + مهر وزارت خارجه)
• مدرک پیش دانشگاهی (در صورت اخذ) (ترجمه + مهر دادگستری + مهر وزارت خارجه)
• مدرک دیپلم (ترجمه + مهر دادگستری + مهر وزارت خارجه)
• سایر مدارک – کارتهای عضویت – دوره های مرتبط با کار یا رشته های تحصیلی مطابق با نظر مشاور (ترجمه رسمی یا غیر رسمی و گاهی برابر اصل لازم است که مطابق نظر مشاور انجام گیرد.)

مدارک اخذ شده زبان خارجی (فرانسه یا انگلیسی)

مدارک کاری (مشترک بین متقاضی و در صورت اشتغال به کار برای همسر و فرزندان)
۱. گواهی کارها (متناسب با نظر مشاور)
• لطفاً سوابق شغلی خود را با ذکر نام و نشانی و تلفن محل کار و هم چنین خلاصه ای از شرح وظایف انجام شده در آن شرکت را برای هر کدام از کارها برای مشاور پرونده تان ارسال فرمایید.
• هر کدام از سابقه کارها توسط مشاورین برای شما ارسال خواهد شد. سپس نامه ارسال شده را به صورت تایید شده در سربرگ هر یک از شرکت ها چاپ کرده و برای ترجمه اقدام فرمایید.
• دقت کنید که جهت اخذ تأییدات مدارک نیاز به آگهی روزنامه رسمی شرکت دارید که باید اصل آنرا از شرکت و یا دفتر روزنامه رسمی دریافت کنید. اگر در شرکت های دولتی کار میکنید جهت تایید گواهی کار شرکت های دولتی نیازی به آگهی تاسیس نمی باشد.
۲. سابقه بیمه
جهت اخذ سابقه بیمه پس از دریافت نامه تقاضا از دارالترجمه به اداره بیمه مراجعه فرمایید.
۳. سه فیش حقوقی آخرین کار (در صورت نیاز)
۴. قرارداد کاری (در صورت نیاز)
نامه عدم سو پیشینه
این نامه یک ماه اعتبار دارد

هزینه های دولت کانادا
۵۵۰ دلار هزینه قانونی فدرال
۴۹۰ هزینه ویزا

توجه به نکات زیر ضروری می باشد
• هزینه های دریافت شده توسط اداره مهاجرت گاهی تغییر می کند و موسسه در قبال این تغییرات مسئولیتی نمی پذیرد.)
• امکان پرداخت این هزینه ها با چک کانادایی و یا کارت اعتباری وجود دارد (در صورت پرداخت با کارت اعتباری، معمولا درصدی بابت مالیات از حساب کسر می شود، بنا براین موسسه این مبلغ را از موکلین دریافت خواهد کرد)
• لازم به ذکر است که در طول پروسه و مطابق با نیازهای جاری ممکن است مشاور پیشنهاد حذف یا اضافه مدارکی را ارائه نماید که در این زمینه از طرف موکل الزامی می باشد.
۱- ترجمه کلیه مدارک می بایست به همراه تأییدات دادگستری و وزارت خارجه بوده و مهر برابر اصل و مهر مترجم به روی کلیه مدارک فارسی پیوست شده به مدارک انگلیسی باشد.

سایر مدارک

این مدارک توسط وکیل مهاجرت شما آماده خواهد شد و در صورت نیاز در مورد کسب اطلاعات در مورد این مدارک با شما تماس گرفته خواهد شد.

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۱۲:۱۵ ۳۰ دی ۱۳۹۶ |دسته‌بندی: روش‌های مهاجرت, کانادا|

نظر بگذارید