مهاجرت به آلبرتا     Alberta Immigration

برنامه مهاجرت به آلبرتا توسط دولت آلبرتا با همکاری اداره مهاجرتی وشهروندی دولت کانادا CIC اداره می شود. این برنامه با جذب نیروی کار به استان سبب رشد اقتصادی آلبرتا می شود. متقاضیان برگزیده ، همراه همسر و فرزندان، می توانند برای دریافت اقامت دائم از طریق  CICاقدام نمایند. تصمیم نهایی درباره تمامی درخواست های اقامت دائمی استانی توسط CIC گرفته می شود.

دو راه اصلی برای مهاجرت به آلبرتا و اخذ اقامت دائم در این استان وجود دارد:

۱) اقدام مستقیم از طریق اداره مهاجرت و شهروندی کانادا

متقاضیان می توانند درخواست مهاجرت دائم خود را مستقیما از طریق برنامه ورود سریع (Express Entry) تحت عناوین زیر به CIC ارائه نمایند:
۱-۱  برنامه تجربه کانادایی
۲-۱ برنامه نیروی فنی و حرفه ای فدرال
۳-۱ برنامه نیروی متخصص فدرال
۴-۱ سرمایه گذاران، کارآفرینان و افراد خود اشتغال
۵-۱ برنامه اسپانسرشیپ خانواده

۲)  اقدام از طریق برنامه مهاجرت استانی آلبرتا

اگر متقاضی مهارت لازم برای استان آلبرتا را داشته باشد ، چندین گزینه با معیارهای مختلف واجد شرایط بودن برای مهاجرت به آلبرتا وجود دارد:

۱-۲  پیشنهاد کاری کارفرما

این روش برای دو گروه زیر استفاده می شود:
–         کارفرمایان آلبرتایی که قصد استخدام نیروی کار خارجی در مشاغل تمام وقت و دائم را دارند، در صورتی که در پیدا کردن نیروی کار مناسب آلبرتایی و یا کانادایی در این شغل دچار مشکل شده اند.
–         نیروهای کاری که دارای پیشنهاد کاری تمام وقت و دائم از یک کارفرمای آلبرتایی هستند و می خواهند در این استان زندگی و کار کنند.

در این روش پیشنهاد کاری دائم و تمام وقت  می بایست تحت عنوان یکی از سه گروه زیر باشد.

گروه نیروی متخصص
معیارهای واجد شرایط بودن کارفرما :

تحت قوانین مجلس قانون گذاری یک استان و یا پارلمان کانادا ثبت شده باشد و ظرفیت تولید و یا کسب و کار در آلبرتا را داشته باشد.
ارائه پیشنهاد کاری تمام وقت ودائم برای متقاضی در شغل مورد نظر. این شغل می بایست تحت یکی از گروه های طبقه بندی ملی شغلی NOC 0، A و یا B باشد.
ارائه پیشنهاد کاری به متقاضیانی که استانداردهای استخدام و دستمزد در آلبرتا را داشته باشند.
ارائه پیشنهاد کاری به متقاضیان که با قرارداد های کاری کارفرما و کارمندانش در تضاد نباشند.
ارائه مجوز استخدام نیروی کار خارجی
نیاز مبرم برای استفاده از نیروی کار خارجی در این جایگاه (در صورتی که کارفرما تمام تلاش خود برای استخدام نیروی کار آلبرتایی و کانادایی را انجام داده باشد.)
اگر شغل متقاضی در زمینه معلم کودکان و یا کارکنان مهد کودک ها باشد، می بایست مطابق معیارهای اضافی باشد.
معیارهای واجد شرایط بودن متقاضی:

به وضوح در درخواست خود نشان دهد که توانایی و تمایل به زندگی دائم در آلبرتا را دارد.
سوابق کاری، تحصیلات، آموزش و پروانه های لازم برای کسب این شغل در آلبرتا و واجد شرایط بودن را داشته باشد.
اگر متقاضی در حال حاضر در آلبرتا مشغول به کار می باشد، می بایست کپی مجوز کار معتبر خود را ارائه کند.
اگر شغل متقاضی در زمینه معلم کودکان و یا کارکنان مهد کودک ها باشد، می بایست مطابق معیارهای اضافی باشد.
گروه فارغ التحصیلان بین المللی
این گروه برای آن دسته از متقاضیان می باشد که به تازگی از موسسات آموزش عالی کانادا فارغ التحصیل شده اند و از یک کار فرمای آلبرتایی پیشنهاد کاری تمام وقت و دائم در یکی از مشاغل ( با NOC 0 ، A ، B و یا C ) دارند.

معیارهای واجد شرایط بودن کارفرما :

تحت قوانین مجلس قانون گذاری یک استان و یا پارلمان کانادا ثبت شده باشد و ظرفیت تولید و یا کسب و کار در آلبرتا را داشته باشد.
ارائه پیشنهاد کاری تمام وقت ودائم برای متقاضی در شغل مورد نظر. این شغل می بایست تحت یکی از گروه های طبقه بندی ملی شغلی NOC گروه ۰، A و B و یا C باشد.
ارائه پیشنهاد کاری به متقاضیانی که استانداردهای استخدام و دستمزد در آلبرتا را داشته باشند.
ارائه پیشنهاد کاری به متقاضیان که با قرارداد های کاری کارفرما و کارمندانش در تضاد نباشند.
کارفرما می بایست نشان دهد که به متقاضیان واجد شرایط صنعتی حقوق و مزایا ارائه می کند.

معیارهای واجد شرایط بودن متقاضی:

به وضوح در درخواست خود نشان دهد که توانایی و تمایل به زندگی دائم در آلبرتا را دارد.
در هنگام ارائه درخواست، در آلبرتا و برای کارفرمای مربوطه مشغول به کار باشد.
شغل اشاره شده در پیشنهاد کاری متقاضی و شغلی که برای کارفرمای ربوطه انجام می دهد می بایست یکی باشد و تحت یکی از گروه های طبقه بندی ملی شغلی NOC گروه  ۰، A ،  B و یا C باشد.
گواهی نامه ، مدرک و یا دیپلمی از یکی از موارد زیر گرفته باشد:
–         یکی از موسسات آموزش عالی دولتی و یا خصوصی آلبرتا
–         کالج دولتی، مدرسه فنی و حرفه ای و یا دانشگاهی در جای دیگری از کانادا

مجوز کار معتبر از اداره مهاجرت و شهروندی کانادا داشته باشد.
اگر شغل متقاضی در گروه طبقه بندی ملی شغلی C (NOC C) قرار داشته باشد، باید مدرک زبان معتبر ارائه کند و نشان دهد که حداقل شرایط استاندارد زبان را دارا می باشد.
گروه نیروی کار نیمه ماهر
این گروه برای کانادایی هایی می باشد که پیشنهاد کاری دائم و تمام وقت از یک کارفرمای آلبرتایی با NOC گروه  C و یا D دارد.

 

شغل ها و صنایع واجد شرایط گروه نیروی کار نیمه ماهر

فراورش مواد غذایی و آشامیدنی
هتل داری
تولید
صنعت حمل و نقل در مسافت های طولانی
خدمات مواد غذایی

گروه دارندگان مدرک فنی اختیاری و اجباری
این دسته برای متقاضیانی است که مجوز معتبر فنی اختیاری یا اجباری در آلبرتا دارند که توسط AIT صادر و تایید شده باشد.
معیارهای گروه دارندگان مدرک فنی اختیاری و اجباری

متقاضیان می بایست قادر به زندگی دائم و کار در آلبرتا باشند.
متقاضیان می بایست مجوز معتبر فنی اختیاری یا اجباری یا مجوز تایید و صادر شده از AIT در این زمینه در آلبرتا داشته باشد.
اگر متقاضی مجوز معتبر فنی اختیاری یا اجباری یا مجوز تایید و صادر شده از AIT در این زمینه در آلبرتا نداشته باشد درخواست ایشان رد می شود.

متقاضی می بایست در زمان ارائه درخواست خود در آلبرتا ساکن باشد و مجوز کار رسمی از سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا در این زمینه فنی در آلبرتا داشته باشد.
متقاضی می بایست نشان دهد در زمان ارائه درخواست خود، برای یک کارفرمای آلبرتایی و در زمینه شغلی مربوطه کار می کند و یا حداقل در دو سال گذشته ۶ ماه در این زمینه شغلی کار کرده است.
اگر طبقه بندی ملی شغلی (NOC) متقاضی C باشد، می بایست دارای حداقل صلاحیت دانش زبان برای مشاغل نیمه ماهر باشد.

گروه مشاغل مهندسی

معیارهای واجد شرایط بودن دسته مشاغل مهندسی به شرح زیر است:
–   متقاضی می بایست در حال حاضر در آلبرتا سکونت داشته باشد.
–  متقاضی می بایست تمایل و توانایی به زندگی دائم در آلبرتا داشته باشد.
– متقاضی می بایست مدارک تحصیلی مربوطه خود را به عنوان یک مهندس، طراح و یا نقشه کش ارائه کند.
– متقاضی می بایست در حال حاضر در آلبرتا مشغول به کار باشد و یا در طی دو سال گذشته برای یک کارفرما در آلبرتا کار کرده باشد.
– شغل متقاضی در آلبرتا می بایست مطابق لیست مشاغل جریان استخدامی استراتژیک باشد که توسط AINP مشخص شده است.
– مهندسینی که در یکی از مشاغل با NOC 0211، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۴۱، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، یا ۲۱۴۵ مشغول به کار هستند می بایست نامه عدم اعتراض از انجمن مهندسین و زمین شناسان حرفه ای آلبرتا (APEGA) تهیه کنند.
– متقاضیانی که در یکی از مشاغل با NOC 2231، ۲۲۳۲، ۲۲۴۱ یا ۲۲۵۳ مشغول به کار هستند نیازی به ارائه نامه عدم اعتراض ازAPEGA  ندارند.

گروه نیروی کار دارای تحصیلات تکمیلی

متقاضیان این دسته افرادی هستند که از یکی از موسسات آموزش عالی معتبر در آلبرتا فارغ التحصیل شده اند و در حال حاضر در آلبرتا در یکی از مشاغل واجد شرایط مشغول به کار هستند و مجوز کار معتبر از سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا CIC دارند.
معیارهای واجد شرایط بودن دسته نیروی کار دارای تحصیلات تکمیلی:
۱) به وضوح در خواست خود نشان دهد که تمایل و توانایی زندگی در آلبرتا را دارد.
۲) در هنگام ارائه درخواست خود به صورت تمام وقت در آلبرتا مشغول به کار بوده باشد.
۳) مدرک، دیپلم و یا گواهینامه ای از یکی از موسسات آموزش عالی خصوصی یا دولتی مورد تایید در آلبرتا گرفته باشد.
۴) تحصیلات متقاضی در آلبرتا می بایست حداقل یکسال به طول انجامیده باشد.
۵)  مجوز کار معتبر از سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا CIC داشته باشد.
۶) در یکی از گروه های طبقه بندی ملی شغلی NOC 0، A ، B و یا C مشغول به کار باشد.
اگر گروه طبقه بندی ملی شغلی متقاضی C باشد، می بایست برای نشان دادن صلاحیت زبانی خود نتایج آزمون رسمی ارائه کند.

گروه کشاورزان خویش فرما

برنامه گزینشی مهاجرت به آلبرتا AINP می تواند مالکان و اپراتورهای مزارع که می خواهند به آلبرتا مهاجرت کنند و مزرعه ای در آنجا خریداری کرده و به اداره آن مشغول شوند را انتخاب کند. AINP  برای گزینش متقاضیان این دسته با سازمان کشاورزی و توسعه روستایی آلبرتا همکاری می کند.

معیارهای واجد شرایط بودن دسته کشاورزان خویش فرما به شرح زیر است:
۱) متقاضی می بایست مهارت های خود را در اداره و مدیریت مزرعه را با ارائه مدارک زیر نشان دهد.
-اسناد و مدارک مالی کسب و کار مزرعه خود
-اسناد و مدارک تحصیلات، آموزش و سابقه کار خود
-طرح و برنامه پیشنهادی برای سرمایه گذاری در زمینه مزرعه داری در آلبرتا
-ارائه مدارک لازم برای اثبات درخواست یک موسسه مالی کانادایی برای سرمایه گذاری در زمینه برنامه پیشنهادی متقاضی
۲) متقاضی می بایست توانایی مالی کافی برای توسعه یک برنامه کشاورزی پایدار داشته باشد.
-متقاضی می بایست حداقل قادر به سرمایه گذاری ۵۰۰،۰۰۰ دلار کانادا در زمینه کشاورزی در آلبرتا داشته باشد.
-متقاضی می بایست با ارائه اسناد و مدارک نشان دهد که حداقل ۵۰۰،۰۰۰ دلار کانادا دارایی خالص داشته باشد.
-حداقل میزان سرمایه گذاری ۵۰۰،۰۰۰ دلار کانادا می باشد. ممکن است لازم باشد که متقاضی نشان دهد توانایی سرمایه گذاری بیشتر از این مقدار را دارد.
۳) متقاضی می بایست در زمینه محصولات اولیه کشاورزی در آلبرتا سرمایه گذاری کند.
-متقاضی می بایست با ارائه سند و مدرک نیت خود از سرمایه گذاری در برنامه کسب و کار پیشنهادی را نشان دهد.
-درخواست هایی که به رشد اقتصادی آلبرتا در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی بیشتر کمک می کنند بر دیگر درخواست ها ارجهیت دارند.

NOC 0  مشاغلی که نیاز به مدارک دانشگاهی از قبیل لیسانس، فوق لیسانس و یا دکتری دارند.
NOC A  مشاغلی که نیاز به تحصیلات دانشگاهی دارند.
NOC B  مشاغلی که نیاز به تحصیل در کالج دارند.
NOC C  مشاغلی که معمولا نیاز به آموزش های خاص و یا تحصیلات متوسطه دارند.

متقاضیانی که برای برنامه گزینشی مهاجرت به آلبرتا واجد شرایط نیستند به شرح زیر می باشند:
–         روحانیون، معلمان دبیرستان ها و مدارس ابتدایی، ورزش کاران حرفه ای و دندان پزشکان آزمایشگاهی
–         متقاضیان پناهندگی یا افرادی که درگیر درخواست تجدید نظر فدرال و یا فرآیند حذف هستند.
–         کارگران موقت خارجی که در حال حاضر در استانی به غیر از آلبرتا در حال زندگی و کار هستند.
–         پرستاران خانگی که در حال حاضر در کانادا زندگی می کنند.

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۰۴:۰۴ ۲ بهمن ۱۳۹۶ |دسته‌بندی: روش‌های مهاجرت, کانادا|

نظر بگذارید